wondfo_logo
中文版 | ENGLISH | Español | Русский

ценных бумаг, код:300482

Продукция

Тест-полоски на наркотики

THC (Marijuana/Cannabinoids) Test
Тест на марихуану/Каннабиноиды
Чувствительность: 50 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

TCA(Tricyclic Antidepressants) Test
Тест на трициклические антидепрессанты
Чувствительность: 1000 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

PPX (Propoxyphene) Test
Тест на кетамин
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

PCP (Phencyclidine) Test
Тест на фенциклидин
Чувствительность: 25 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

OXY(Oxycodone) Test
Тест на оксикодон
Чувствительность: 100 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

OPI (Opiate) Test
Тест на Опиаты
Чувствительность: 2000 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

MTD ( Methadone) Test
Тест на метадон
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

MOP (Morphine) Test
Тест на морфин
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

MET ( Methamphetamine) Test
Тест на метамфетамин
Чувствительность: 50 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

MDMA (Ecstasy) Test
MDMA Тест экстаза
Чувствительность: 500 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

mAMP/MET (Methamphetamine)
Тест на метамфетамин
Чувствительность: 1000 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

COC (Cocaine) Test
Тест на кокаин
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

BZO (Benzodiazepines) Test
Тест на бензодиазепин
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

BAR(Barbiturates) Test
Тест на барбитураты
Чувствительность: 300 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

AMP (Amphetamine)
Тест на амфетамин
Чувствительность: 1000 ng/ml
Проба: моча
Квалификация: CE FDA

© 2015 Wondfo Biotech Co., Ltd (Wondfo) Все права защищены.